Velkommen til
Viborg Folkeoplysnings Samråd

  • Viborg Folkeoplysnings Samråd er en interesse-organisation for folkeoplysnings-foreningerne i Viborg Kommune. Foreningens formål er at fremme Folkeoplysningen i kommunen.
  • På hjemmesiden kan du blandt andet læse de nyhedsbreve, der er sendt ud til samrådets medlemmer. 
  • Desuden vil det være muligt at finde vejledninger og henvisninger til relevant lovstof. 
  • I kalenderen kan du læse om kommende arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd.

Sidste nyt:
Forsøgsperioden med forhøjet tilskud til nye kurser i landområder forlænges til udgangen af 2019. Læs mere på kommunens hjemmeside eller under fanen Nyhedsbreve.
Fritidsrådet holder temadag den 12. september - har I input til, hvad vi i VFOS skal tage med, så kontakt os endelig.