Velkommen til
Viborg Folkeoplysnings Samråd

  • Viborg Folkeoplysnings Samråd er en interesse-organisation for folkeoplysnings-foreningerne i Viborg Kommune. Foreningens formål er at fremme Folkeoplysningen i kommunen.
  • På hjemmesiden kan du blandt andet læse de nyhedsbreve, der er sendt ud til samrådets medlemmer. 
  • Desuden vil det være muligt at finde vejledninger og henvisninger til relevant lovstof. 
  • I kalenderen kan du læse om kommende arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd.

Sidste nyt:
Viborg Folkeoplysnings Samråd holder repræsentantskabsmøde den 2. maj 2019 kl. 18.00 på Skolen for Kreativ Fritid. Mødet starter med spisning, herefter repræsentantskabsmøde jf. vedtægter.
Aftenen sluttes af med et oplæg om sociale medier.

Følg med her på samrådets side.