Velkommen til
Viborg Folkeoplysnings Samråd

  • Viborg Folkeoplysnings Samråd er en interesse-organisation for folkeoplysnings-foreningerne i Viborg Kommune. Foreningens formål er at fremme Folkeoplysningen i kommunen.
  • På hjemmesiden kan du blandt andet læse de nyhedsbreve, der er sendt ud til samrådets medlemmer. 
  • Desuden vil det være muligt at finde vejledninger og henvisninger til relevant lovstof. 
  • I kalenderen kan du læse om kommende arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd.

Sidste nyt:
Forsøgsperioden med forhøjet tilskud til nye kurser i landområder forlænges til udgangen af 2019. Læs mere på kommunens hjemmeside eller under fanen Nyhedsbreve.
VFOS udbringer gerne materiale om jeres kursusaktivítet til kommunens biblioteker. Materiale hertil skal afleveres hos LOF på Vævervej 10, 1. sal senest den den 12. august kl. 12.00.