Velkommen til
Viborg Folkeoplysnings Samråd

  • Viborg Folkeoplysnings Samråd er en interesse-organisation for folkeoplysnings-foreningerne i Viborg Kommune. Foreningens formål er at fremme Folkeoplysningen i kommunen.
  • På hjemmesiden kan du blandt andet læse de nyhedsbreve, der er sendt ud til samrådets medlemmer. 
  • Desuden vil det være muligt at finde vejledninger og henvisninger til relevant lovstof. 
  • I kalenderen kan du læse om kommende arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd.

Sidste nyt:
Fritidsrådet har besluttet, at det forhøjede tilskud til  kurser i landområderne gøres permanent. Se mere på kommunens hjemmeside.
Lærerlønnen er steget pr. 1. oktober 2019 til 319,71 kr. inklusiv feriepenge.